Arşivkontrbas

MüzikEnstrümanlar

Kontrbas nedir ?

Kontrbas; violin (keman) ailesinin ses olarak en kalın sese sahip, telli ve yaylı enstrüman türüdür. Kontrbas; özel bir çelikten yapılan...