BilimselJeofizik

Sismoloji nedir ?

Sismoloji nedir
Sismoloji-nedir
60views

Sismoloji; depremin nasıl oluştuğunu, yerküre içinde deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, yer hareketlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilenen jeofizik bilimidir.

Sismoloji; diğer ismi ile “deprem bilimi” olarak da geçmektedir. İngilizcesi “Seismology” olarak adlandırılmıştır. Jeofizik biliminin uzmanlık alanı olarak bilinir. Sismolojinin; depremdeki önemi ise, depremin meydana getirdiği zararların azaltılması ile ilgilenir. Depremin şiddetinde, saatinde ve yayıldığı alanlarda kayıt altına almak için kullanılan aygıtlara ise “sismograf” adı verilir.

Yukarıdaki görsel ise Türkiye’nin deprem haritasını göstermektedir. Koyu renklendirilen kısımlar yüksek tehliyeki, açık renklendirilen kısımlar ise düşük tehlikeyi göstermektedir. Sismolojiyi kısaca özetlemek gerekirse depremin nasıl oluştuğunu kullanılan aygıtlar ile ölçme ve depremin meydana getirdiği zararları minumuma indirmek için kullanılan teknikler ve önlemler bütünüdür.

Ülkemizde geçmişte birçok deprem yaşanmış ve verdiği zararlar ciddi boyutta olmuştur. Daha önce paylaştığımız deprem içeriğimizde Osmanlı tarihi boyunca başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi boyunca yaşanmış, can ve mal kaybına neden olmuş depremleri paylaştık. Doğal afetler içerisinde olan deprem ansızın olabilecek ve yıkım gücü yüksek olan afetlerden birisidir. Sismoloji alanının önemide burda ortaya çıkmaktadır.

Sismolojide kullanılan terimler nelerdir ?

  • Fay: Kaya katmanlarında hareketler sonucu oluşan kırıklar ya da çatlaklara verilen isimdir.
  • Odak noktası ( hiposantr ): Yer içinde depremin ortaya çıktığı kısma verilen isimdir.
  • Dış merkez ( episantr veya merkez üssü ): Yer yüzünde odak noktasına en yakın olan yerlere verilen isimdir.
  • Odak derinliği: Deprem anında ortaya çıkan enerji noktasının yeryüzüne en kısa mesafede olan uzaklığına verilen isimdir.
  • Öncü depremler: Genelde küçük depremlere verilen isimdir.
  • Artçı depremler: Büyük deprem sonrası oluşan küçük çaplı sarsıntılara verilen isimdir.
  • Sismik boşluk: Deprem olasılığının yüksek olduğu faylarda, fay hatlarının uzun süre hareketsiz kalan bölümlerine verilen isimdir.
  • Şiddet magnitüd: Herhangi bir derinlikte oluşan depremin, yeryüzünde hissedilen noktadaki ölçüsüne verilen isimdir.

Yorum yapabilirsiniz