O KİMDİR ?

Sigmund Freud kimdir ?

sigmund freud kimdir.
sigmund freud kimdir.
282views

Psikanalizin teorilerini ve tekniklerini geliştirmesiyle tanınan nöroloji doktoru Sigmund Freud kimdir ?

Sigmund Freud kimdir ?

Sigmund Freud, 6 Mayıs 1856’da Avusturya imparatorluğu’nda yer alan Çek Cumhuriyeti’nin, Moravya eyaletine bağlı Freiberg kasabasında doğdu. Sıgmund freud ve ailesi Galiçya yahudisine mensuptu. Freud dört yaşındayken, ailesi yaşayacağı ve geri kalanının çoğunda çalışacağı Viyana’ya taşındı. Tıp diplomasını 1881’de aldı. Tıp öğrencisi ve genç bir araştırmacı olan Freud’un araştırması nörobiyoloji üzerine yoğunlaştı, beyin biyolojisini ve insan ve hayvanların sinir dokusunu araştırdı.

Sigmund Freud mezun olduktan sonra özel bir muayenehane kurdu ve çeşitli psikolojik bozuklukları tedavi etmeye başladı. Kendini her şeyden önce bir doktordan ziyade bir bilim insanı olarak görerek, insan bilgi ve deneyiminin yolculuğunu anlamaya çalıştı. Sigmund Freud, bir analistin hastanın özgür çağrışımlarına, hayallerine ve fantezilerine dayanan bilinçsiz çatışmaları çözdüğü bir yöntem olan psikanalizi geliştiren bir nörologdu. Diğer konuların yanı sıra çocuk cinselliği, libido ve ego hakkındaki teorileri, 20. yüzyılın en etkili akademik kavramlarından bazılarıydı.

Freud, kariyerinin başlarında, arkadaşı ve Viyanalı meslektaşı Josef Breuer’in çalışmalarından büyük ölçüde etkilendi; histerik bir hastayı, semptomların ilk ortaya çıkışı hakkında çekinmeden konuşmaya teşvik ettiğinde semptomların bazen kademeli olarak azaldığını keşfetti. Birlikte uzun süre çalıştıktan sonra, Breuer, Freud’un hastanın nevrozlarının cinsel kökenlerine çok fazla vurgu yaptığını ve diğer bakış açılarını dikkate almaktan tamamen isteksiz olduğunu hissederek ilişkiyi bitirdi. Bu arada Freud kendi argümanını geliştirmeye devam etti.

Sigmund Freud kimdir ?

Sigmund Freud teorileri

Freud’un meslektaşı Josef Breuer’den esinlenen psikanalitik teorisi, nevrozların kökenlerinin hastanın geçmişinde meydana gelen derin travmatik deneyimlere dayandığını öne sürdü. Orijinal olayların unutulduğuna ve bilinçten saklandığına inanıyordu.  Tedavisi, hastalarına deneyimi hatırlama ve bilincine getirme ve bunu yaparken hem entelektüel hem de duygusal olarak yüzleşme yetkisi vermekti. Birinin daha sonra onu nevrotik semptomlardan kurtulabileceğine inanıyordu. Freud’un en çok tartışılan teorilerinden bazıları şunları içeriyordu:

  • Kimlik, ego ve süperego: Bunlar insan kişiliğinin üç temel parçasıdır. Kimlik, yalnızca zevk veya acının sonucu üzerinde çalışan ve cinsellik ve saldırganlık içgüdülerinden sorumlu olan ilkel, dürtüsel ve mantıksız bilinçdışıdır. Ego, dış fiziksel ve sosyal dünyayı değerlendiren ve buna göre planlar yapan “ben” insanların algıladığı “ben” dir. Ve süperego, egoya rehberlik eden ahlaki ses ve vicdandır; ihlal etmek suçluluk ve endişe duygularına neden olur. Freud, süper egonun çoğunlukla bir kişinin ebeveynlerinin ahlaki standartlarına dayalı olarak yaşamın ilk beş yılında oluştuğuna inanıyordu; diğer rol modelleri tarafından ergenlik dönemine kadar etkilenmeye devam etti.
  • Psişik enerji: Freud, kimliğin psişik enerjinin temel kaynağı veya tüm zihinsel süreçleri yönlendiren güç olduğunu varsaydı. Özellikle libido veya cinsel dürtülerin tüm insan eylemlerini yönlendiren psişik bir enerji olduğuna inanıyordu. 
  • Oidipus kompleksi: Freud, üç ila beş yaşları arasında, gelişim sürecinin normal bir parçası olarak tüm çocukların karşı cinsten ebeveynlere cinsel olarak ilgi duyduklarını ve aynı cinsten ebeveynlerle rekabet içinde olduklarını öne sürdü. Teori, adını annesiyle evlenebilmek için babasını öldüren Yunan Oidipus efsanesinden alıyor.
  • Rüya analizi: The Interpretation of Dreams adlı kitabında Freud, insanların bir nedenden dolayı rüya gördüğüne inanıyordu: Zihnin bilinçaltında mücadele ettiği ve bilinçli olarak başa çıkamayacağı sorunlarla başa çıkmak için, görülen rüyaların, bir kişinin istekleri tarafından beslendiğini vurguladı. Freud, rüyalarımızı ve anılarımızı analiz ederek onları anlayabileceğimize inanıyordu.

Freud’un teorileri şüphesiz gününün diğer bilimsel keşiflerinden etkilenmişti. Charles Darwin’in insanlığı hayvanlar aleminin ilerici bir unsuru olarak anlayışı, kesinlikle Freud’un insan davranışı araştırmasına yol açtı. Ek olarak, bilim adamı Hermann von Helmholtz tarafından herhangi bir fiziksel sistemdeki enerjinin her zaman sabit olduğunu belirten yeni bir ilkenin formülasyonu, Freud’un insan zihnine yaptığı bilimsel araştırmaları bilgilendirdi. Freud’un çalışması hem coşkuyla övüldü hem de hararetle eleştirildi, ancak hiç kimse psikoloji bilimini Sigmund Freud kadar yoğun bir şekilde etkilemedi.

Freud’un teorilerine sonradan verilen büyük saygı, birkaç yıldır kanıtlanmadı. Çağdaşlarının çoğu, cinselliğe yaptığı vurgunun ya skandal ya da abartılı olduğunu düşünüyordu. 1909’da Amerika Birleşik Devletleri’nde bir dizi konferans vermeye davet edildi; ancak Psiko-Analiz Üzerine Beş Ders (1916) adlı kitabının yayınlanmasının ardından ünü katlanarak arttı. Freud, psikanaliz üzerine bir dizi önemli çalışma yayınladı. En etkili olanlardan bazıları şunlardır:

Histeri Çalışmaları (1895)

Freud ve Breuer, bir psikanalistin hastanın geçmişinden gelen travmayla yüzleşerek hastanın nevrozdan kurtulmasına yardımcı olabileceği teorilerini tartışan teorilerini ve bulgularını bu kitapta yayınladılar.

Düşlerin Yorumu (1900)

1900’de, ciddi bir kendini analiz döneminden sonra, Freud, en önemli ve tanımlayıcı çalışması haline gelen, rüya analizinin bilinçdışı zihnin işleyişine dair fikir verebileceğini öne süren çalışmayı yayınladı. Kitap, Oidipus kompleksi gibi konuları üreten tartışmalıydı ve hala tartışmalıydı. Pek çok psikolog, bu çalışmanın zihin ve psikoloji, psikiyatri ve psikanaliz alanları hakkında modern bilimsel düşünceyi doğurduğunu söylüyor.

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi (1901)

Bu kitap, sözde “Freudcu kayma” yı doğurdu – günlük yazı ve konuşmada kelimelerin yanlış kullanımının ve isimlerin ve kelimelerin unutulmasının arkasındaki psikolojik anlam. Bir dizi örnekle açıkladığı bu kaymalar, içsel arzularımızı, kaygılarımızı ve fantezilerimizi ortaya çıkardı.

Cinsellik Teorisi Üzerine Üç Deneme (1905)

Freud, hiç kimse seks olmadan ölmeyecek olsa da, onsuz tüm insanlık ölür – bu yüzden seksin insan içgüdülerini yönlendirdiğine inanıyordu. Bu çalışmada, tartışmalı Oedipal kompleksini uygulamadan cinsel gelişimi ve cinsiyet ile sosyal davranış arasındaki ilişkiyi araştırıyor.

Sigmund Freud ailesi ve ölümü

1882’de Freud, Martha Bernays ile nişanlandı. Çiftin altı çocuğu vardı – en küçüğü Anna Freud’un kendisi de seçkin bir psikanalist olmaya devam etti. Freud, 1938’de Nazilerden kaçmak için Avusturya’dan kaçtı ve 23 Eylül 1939’da 83 yaşında intihar ederek İngiltere’de öldü. Ağız kanseriyle uzun ve acılı bir savaşın ardından doktorundan ölümcül dozda morfin istemişti.

Yorum yapabilirsiniz