Girişimcilik

MVP Nedir ?

MVP nedir
MVP NEDİR
357views

MVP ; İngilizce minimum viable product kelimelerinden oluşan bir girişimcilik terimidir. Türkçeye çevirisinde ise karşımıza minimum sürdürülebilir ürün olarak çıkmaktadır.

MVP terimi ilk defa Frank Robinson tarafından kullanılmış ve Eric ries tarafından herkese duyurulmuştur. Eric Ries’in
Lean-Startup girişimlerini anlatırken sıkça kullandığı MVP ne anlama gelir?

Minimum kelimesi ürünün sadece çekirdek özelliklere sahip olması anlamında kullanılmaktadır.

viable ise ürünün dikkat çekici olması aynı zamanda kullanıcı için değerli olması anlamın üreten için kullacıları tarafından geri bildirimler alabileceği ürünün kendisi geliştirme maliyetlerini karşılayan bir getiri sunması gerekmektedir.

product kullanıcıları tarafından değer kazanmış en sade üründür.

MVP , Alınan risklere karşı en yüksek yatırımlara sahip ürünlerdir.

MVP, sadece pazarda tutunabilecek kadar özelliğe sahip üründür.

MVP, erken müşterinin(early adaptors) para ödeyeceği yada geri bildirimde bulunacağı en yalın üründür.

MVP, zaman ve paranın az harcanmasıdır.

MVP, fikirlerin ve fikirlerin hayata geçişinin test edilmesidir.

MVP, diğer ürünler için prototiptir.

MVP, bazen sadece bir fikirdir ve bir Google Ad, bir tanıtım sayfası yada Youtube’ta bir video ile fikrin test edilmesidir.

MVP, en önemli Lean-Startup tekniğidir.

MVP’nin Faydaları

  1. Geliştirme maliyetini en aza indirir.
  2. Ürünü erkenden pazara çıkarma imkanı sağlar.
  3. Iterative bir şekilde releaseler yapmaya olanak sağlar.
  4. Geliştiricilerin hatalarından ders çıkarmasına yardımcı olur.
  5. Müşteriler içinde ürüne taraftar olanların oluşmasını sağlar.

Yorum yapabilirsiniz