Bilimsel

Metodoloji nedir ?

metodoloji nedir ?
36views

Türkçe karşılığı yöntem bilimi olarak geçen metodoloji; çeşitli bilim dallarında uygulanan yöntemlerin tümü yada mantığın bilimsel metotlarını inceleyen bölüm olarak adlandılır.

Kökeni Fransız’ca métholodogıe olarak adlandırılmıştır. Metodoloji nin temel amacı felsefi çıkarımlara dayanır. Bu çıkarımları yapabilmek için konuların üzerinde yeni metotlar uygulanabilir tartışılabilir olması gerekir. Usül, yöntem, gibi kelimeler ile eşanlamlı olan metot kelimesinin anlamı bir gerçeğe ulaşmak için mantıklı fikirler uygulamaktır. Metot kelimesinin kökeni esasında Grekçe dilinden gelmektedir. Grekçede Hodos olarak adlandırılmaktadır. Hodos teriminin anlamı ise yol demektir.

Gerçeğe ulaşmak için uygulanan yöntemlerde bilimsel olan kısımları deneysel olarak inceleyen mantık koluna ise metodoloji denmektedir. Belli bir konuda amaca ulaşmak için her hangi bir müdahaleye gerek kalmadan analiz etme amacı üzerine çalışır. Analiz edilecek konunun nesnel olması gerekir. Nesnel olan konularda uygulanan yöntemlerin araştırılması yada yeni yöntemler yaratmak amacı ile uygulanan methodlar için metodoloji yöntemi uygulanmaktadır. Uygulanan metotlarda neyin işe yarayıp neyin işe yaramadığını üzerinde çalışır. Metodoloji terimi teori ve pratik ilişkisini ele alır. Eğitim bilimlerinde bir yöntem olarak kullanılmaktadır.

İnsanoğlu tarihinde yaşam boyunca çevresindeki sorunlar ve tehlikelerden korunmak için yeni yöntemler araştırmasında bulunmuştur. Yapılan araştırmalar sadece tehlikelerden ve sorunlardan kurtulmak için değil, daha güzele ulaşmak içinde devam etmiştir. Merak güdüsü, yaşadığı çevreyi tanıma istediği, daha iyiye ulaşma arzusu insanlık tarihi boyunca gelişim göstermiştir. Yapılan her araştırma, ulaşılan her sonuç insanları hep bir adım öteye taşımıştır. İnsanlar tarihi boyunca öğrenmeye ve araştırmaya devam etmiştir. Ve yaşamı boyunca sürekli devam edecektir. Zamanla bilimsel konuların ortaya çıkması yeni yöntemler öğrenme isteği gelişim göstererek devam etmektedir.

Yorum yapabilirsiniz