Felsefe

Marksizm nedir ?

176views

Marksizm; toplumla ilgili ekonomik sorunları evrensel olarak ele alan bir görüş.

Marksizm, özgün ve siyasal felsefe akımı yada toplumsal değişimi savunan bir teori olarak da geçmektedir. Kapitalist düzeni eleştiren görüş olarak değerlendirilebilir. Kapitalizmin arzusu ve temel amacı nasıl olursa olsun kar elde etmektir. “Artı değer yasası” olarak geçen, kapitalizmin ekonomik ve temel yasası, işçi sınıfı emeğinin ve işgücünün kattığı artı değerlerin kapitalist düzen içerisinde birileri tarafından el konulmasıdır. Marksizm üst sınıf ve alt sınıf çatışmasını ele alır. Proleterya ve burjuva çatışması olarak da geçer. Bu görüşü savunan ve karşıt görüşlere karşılık birçok kitap yazılmıştır. Bu görüşün amacı, hak ve özgürlüklerin doğuştan gelmediğini devlet tarafından sağlanması gerektiğini savunmasıdır. Nepotizm sorunu gibi toplumu ve alt sınıfı ilgilendiren sorunlarla mücadele etmektedir. Marksistlerin amacı toplumun sosyalist dönüşümü için mücadele vermektir. Sömürünün olmadığı, akılcı ve demokratik üretime dayalı yeni bir sosyalist dünya düzeni istemektedirler. Milletine, rengine, dinine ya da inançlarına bakılmaksızın bu görüş içinde herkesi kabul ederler.

Marksizm denince akla ilk gelen Karl Marx ve Friedrich Engels‘dir. Karl Marx komunizmin babası olarak bilinmektedir. Bu görüşün temelleri Marx ve Friedrich tarafından atılmıştır. Kapitalist düzenin toplum içindeki yapısını incelemiş, bunun üzerine çalışmalar yaparak düzenin getirdiği sistematik eşitsizliği, sömürü düzenini, sınıf çatışmasını “Komünist Manifesto” adlı eserinde bahsetmiştir. Komünist manifesto 21 Şubat 1948 yılında komünizmin ilk bildirgesi olarak yayımlanmıştır.

Yorum yapabilirsiniz