psikoloji

İntiharın sosyolojik nedenleri

intiharın sosyolojik nedenleri ülkelere göre intihar olayları
intiharın sosyolojik nedenleri ülkelere göre intihar olayları
21views

İntiharın tanımlaması “bireyin toplumsal nedenler ya da kendi yaşadığı ruhsal sorunlar sonucu hayatına son vermesi, öldürmesi” olarak açıklanmaktadır. Dünya üzerinde yaşanan ölüm nedenleri araştırmasında intihar 15. sırada yer almaktadır. Son zamanlarda intihar olaylarında yaşanan artış, intiharın sosyolojik olarak daha çok incelenmesi gerektiği göstermektedir.

EMİLE DURKHEİM – FRANSIZ SOSYOLOG

Emile Durkheim (15 Nisan 1858, Epinal – 15 Kasım 1917, Paris) Fransız sosyolog, sosyolojinin kurucularından sayılmaktadır. Sosyoloji adı her ne kadar August Comte tarafından verilmiş olsa da, Fransız Sosyolojisi 19. yüzyılın sonundaki güçlü etkisini ona ve onun kurmuş olduğu L’Année Sociologique isimli yayına borçludur. Kaynak;tr.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Durkheim

Emile Durkheim “insanlar neden intihar eder” sorusu üzerine çalışmaları bulunan ilk sosyal kuramcılardan birisidir. Durkheim, 1897 yılında yayımlamış olduğu intihar eserinde, intiharın sosyolojik nedenlerini saptamaya ve intiharın nedenlerini bilimsel yönden açıklamaya çalışmıştır.

Emile Durkheim‘e göre, “ölüme götüreceğini bilerek, olayın kurbanı tarafından girişilen olumsuz eylemin doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak meydana getirdiği her ölüme intihar denir.” Durkheim intiharı sosyal bir durum olarak bireyi aşan ve grubun davranışlarında bir sınırlama olarak işleyen sosyal bir fenomen olarak ifade eder. Durkheim’in düşüncesine göre yaşanan intiharların sebebi rahatsız bir kişinin gerçekleştirdiği son eylem olmaktan ziyade sosyal nedenlerden dolayı tetiklenmektedir.

Dünya üzerinde her yıl ortalama 800 bin kişi hayatına son veriyor.

İntiharın sosyolojik nedenleri

Bencil (Egoistic) İntiharlar: Bireyin yaşadığı toplumda sosyal bağların zayıf olması ve bu bağlamda yalnızlaşmasının önem kazanmasıyla bireylerin intihar edeceği vurgulanmaktadır. Bireyi topluma bağlayan bağların ise sadece din etmenli değil aynı zamanda aile, eğitim kurumları gibi etmenlerden kaynaklanacağı da ifade edilmiştir.

Elcil (Altruistic) İntiharlar: Bireyin sadece toplumsal bağların zayıf olması ile değil aynı zamanda toplumsal bağların kuvvetli olması durumunda da intihar edebileceği vurgulanmaktadır. Bu davranışı gerçekleştirmenin altında yatan etmenleri ise ait olduğu topluma karşı sorumluluk duygusunu gerçekleştirme anlayışı olarak tanımlamıştır. Burada intihar etmenin sebepleri arasında bireysel değil, toplumsal gerekliliklerin ağır bastığı işaret edilmektedir.

Anomik İntiharlar: Toplumda meydana gelen değişmeler (ekonomik kriz, hastalık, kargaşa hali vb.) bireyin de bu olaydan etkilenmesine sebep olmaktadır. Bireyin ait olduğu topluma yeniden entegre sürecinde yaşayabileceği yıpranmalar, bu intihar tipine gerekçe olarak gösterilmiştir. KAYNAK:www.itobiad.com/tr/download/article-file/892950

Yorum yapabilirsiniz