psikoloji

Hipnoz nedir ?

Hipnoz nedir ?
Hipnoz nedir
24views

Hipnoz kelimesini duyanlar ya da nasıl yapıldığını merak edenler vardır mutlaka. Hatta bazı tv programları, reklamlarda ve sosyal meydada elinde saat sarkacı ile karşısındaki insanları etkisi altına alan uzmanları gösteren görüntülere rastlamışızdır. Bügünkü içeriğimizde hipnozun ne olduğu, hipnozun neden yapıldığını ve nasıl yapıldığını paylaşacağız sizlerle.

Hipnoz ve tarihçesi nedir ?

Hipnoz; psikoloji alanına göre, vücutdaki tüm fonksiyonların çalıştığı ve bilincin açık olduğu konumda, telkin verme amaçlı uygulanan bir tür yapay uyku halidir. Yapay uyku için, uyku ile uyanıklık arası bir trans hali diyebiliriz. Hipnoz kesinlikle gerçek bir uyku hali değildir. Hipnoz teriminin ismi İskoç hekim S. James Braid tarafından Yunan mitolojisindeki uyku tanrısı Hypnosis‘ten esinlenilerek vermiştir. Daha sonra James braid, bu trans haline verilen ismin uygun olmadığını söylesede, hipnoz terimi alışılmış olduğu için değişime uğramamıştır.

Hipnoz nasıl yapılır ?

Hipnoz; geçmiş dönemlerde ve çağımızda, hekimler ve klinik Psikologlar tarafından uygulanan bir telkin verme yöntemdir. Hipnoz uygulaması kişinin gönüllü olarak isteğine göre yapılmaktadır. Bir kişi haberi olmadan ya da zorla hipnoz edilemez ve uygulanamaz. Hipnoz yapan kişi, hipnoza girmeyi gönüllü olarak kabul eden kişiye trans haline geçmesi için bazı telkinler vermektedir. Kişinin söylenen telkinleri uygulaması sonucu trans hali başlamış olur. Telkinleri uygulamayan ya da kabul etmeyen kişilerin trans haline geçmesi imkansız olur.

Hipnoz neden yapılır ?

Hipnoz; birçok ülkede tıbbi bir yöntem olarak kabul edildiği için sahne ve gösteri amaçlı yapılması yasaklanmıştır. Hipnoz yetkisi sadece tedavi maksatlı uygulanan bir terapi yöntemidir. Hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış hekimler, psikologlar ve diş hekimlerine hipnoz uygulaması yapma yetkisi tanımlanmıştır. Hipnoz medikal, hukuki, eğitim ve ve sportif amaçlı uygulanmaktadır.

Hipnoz uygulama etik kuralları nelerdir ?

1- Hipnoz, üniversiteler ve eğitim hastanelerinde kurulacak “Hipnoterapi Eğitim ve Araştırma Merkezleri”nde kendi uzmanlık alanlarıyla ilgili yeterli süre teorik ve pratik “Hipnoz ve Hipnoterapi Sertifika Eğitimi” almak koşulu ile ya da yurt dışından bu konuda sertifikası olanların sertifikalarının geçerliliği Sağlık Bakanlığınca onaylanması hâlinde; sadece hekim, diş hekimi ve klinik psikologlar tarafından ve sadece tedavi amacıyla yapılabilir.

2- Uygulayıcılar hipnozu sadece kendi uzmanlık alanlarının sınırları içinde uygulayabilirler.

3- Hipnoz bir eğlence aracı değildir ve kesinlikle gösteri amacıyla kullanılamaz.

4- Televizyonda, sahnede veya topluluklar önünde bireysel veya toplu hipnoz uygulamaları yapılamaz

5- Kitle iletişim araçlarında, web sitelerinde, çeşitli amaçlarla hazırlanmış broşür veya kitaplarda, haber, tanıtım veya eğlence programı vb. hiçbir şekilde hipnoz uygulamalarına ait görüntü ya da fotoğraf yer alamaz.

6- Hipnozu ya da hipnoz uygulayanları tanıtmak, hastalıkların tedavisindeki yeri ve önemini göstermek amacıyla bile olsa, hipnoz uygulamaları izleyici önünde yapılamaz.

7- Hipnoz uygulayıcıları, reklam ve tanıtım yapamazlar. Yaptıkları uygulamaları tabelalarda belirtemezler.

8- Hipnoz uygulayıcıları, kendilerini “hipnoterapist” olarak tanıtamaz, “hipnoterapist” sözcüğünü tabelada, kartvizitte, antetli kağıtta veya imzalarında kullanamazlar.

9- Uygulayıcılar, hastanın başka bir uygulayıcının telkinlerini kabul etmeyeceği, başka bir uygulayıcının telkinlerinden yarar görmeyeceği şeklinde posthipnotik telkinler veremezler.

10- Hipnoz uygulayıcıları, hastalarına kendi ekonomik, sosyal yarar veya çıkarları doğrultusunda telkinler veremezler.

NOT: TPD Hipnoz ve Hipnoterapi Bilimsel Çalışma Bilimsel Çalışma Birimi tarafından hazırlanan taslaktan alınmıştır. Henüz resmiyet kazanmamıştır.

Hipnozun ülkemizdeki yasal konumu nedir ?

Hipnoz alanında ülkemizdeki yaşanan son gelişme ve detayları;

Sağlık Bakanlığının Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/10/2008 tarih ve 44103 sayılı yazısı ile “fertlerin ve toplumun sağlığını korumak amacıyla ülkemizde hipnoz ve hipnoterapin bilimsel yöntemlerle yapılmasını, uygulama alanlarını, amaçlarını, kimler tarafından ve hangi sağlık kuruluşlarında uygulanabileceğine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla “Hipnoz ve Hipnoterapi Uygulaması Hakkında Yönetmelik Taslağı” üzerinde çalışmalar devam etmekte olduğundan Bakanlıkça bir değerlendirme yapılıncaya kadar “muayenehanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında hipnoz uygulaması yapıldığının tabela, kartvizit ile basılı ve elektronik ortam materyellerinde tanıtımın yapılmasının uygun olmadığı” duyurulmuştur.

Yorum yapabilirsiniz