Afet türleri

Heyelan nedir ?

Heyelan nedir ?
27views

Diğer adıyla toprak kayması, yamaçlardaki zeminin aşırı yağış, deprem, eğim, yer çekimi gibi etkenler sonucu aşağı doğru hareket etmesidir.

Heyelanlar yer yüzünde çok sık meydana gelen kütle hareketleri çeşitidir. Topraktan, kayalardan ve döküntü örtüsünden oluşan kütlelerin yer değiştirmesi sonucu heyelan oluşmaktadır. Heyelan oluşan bölgelerin toprak yapısı, zeminin durumu, ağaçlandırmanın az olması, yamaçlarda setlerin yapılmaması, gereken önlemlerin alınmaması heyelan oluşumunda büyük etkenlerdir.

Bazı bölgelerde fay üzerindeki yamaçlar eğimlerin dik oluşmasına neden olduğu için toprak kaymaları daha kolay hale gelmektedir. Ayrıca heyelan oluşmasındaki diğer sebeplerden bazıları, açılan yeni yollar, tüneller ve maden kazıları sonucu atılan toprağın yamacı gevşek hâle ve heyelan oluşumuna hazır hale getirmesidir.

Ülkemizde oluşan toprak kaymaları , çoğunlukla Karadeniz bölgesinde görülmektedir. Bunun sebebi Karadeniz bölgesinin aşırı yağış alması ve yamaçların daha çok olmasıdır. Biriken yağmur ve kar suları toprağın içine sızar. Suyu geçirmeyen tabakaya ulaştığı zaman burada birikmeye başlar. Biriken su zamanla tabaka üzerinde kaygan zemin oluşturur. Kaygan zeminin oluşması toprak kayması ile sonuçlanır. Bundan dolayı yamaçlardaki eğimlerin fazla olması bu kısımlarda toprak kayması olasılığını daha yüksek hale getirmektedir.

Heyelanlar aşınmalarda önemli rol oynarlar. Ciddi derecede oluşan heyelanlar can ve mal kaybına neden olmaktadır. Ülkemizde yaşanan toprak kaymaları en sık rastlanan doğal afetlerden birisidir. Alınacak önlemler ve atılacak doğru adımlar ile toprak kaymalarını önleyebilir ya da oluşacak zararı daha az hale getirebiliriz.

Heyelan çeşitleri nelerdir ?

  • Asıl heyelanlar
  • Göçmelere bağlı toprak kaymaları
  • Düşme sonucu oluşan toprak kaymaları
  • Devrilme sonucu oluşan toprak kayması
  • Kayma sonucu oluşan toprak kayması
  • Yayılmaya bağlı toprak kayması
  • Karmaşık görülen toprak kaymaları ( yukarıdaki çeşitlerden bazılarının bir arada görülmesi )

Yorum yapabilirsiniz