Kültür ve Sanat

Görsel Sanat nedir?

Görsel sanat nedir ?
Görsel sanat nedir ?
365views

Görsel Sanat; duygu ve düşünceleri göze hitap eden ürünler kullanarak sanat hâline getirme durumudur. Resim, heykel, mimarlık bu sanat dalına örnek olarak verilebilir.

Ayrıca seramik, fotoğrafçılık, çini, tasarım, oymacılık, baskı ve yontuculuk görsel sanata vereceğimiz diğer örneklerden bazıları. Tarih boyunca sanatın ve sanat türlerinin tanımı sürekli değişmiş ya da kısaltmalar getirilmiştir. Neyin sanat olduğu konusunda sürekli tartışmalar yapılmıştır. Bu değişim ya da yeniden yapılan tanımlamalar normaldir. Çünkü sanat evrensel bir eylemdir. Sanatı belli bir kalıba sığdırmak mümkün değildir. Görsel sanatı kısaca tanımlamak gerekirse eğer yaratıcılığın, zevklerin ve hayal dünyasının dışavurum hali diyebiliriz.

Görsel sanat dalları;

  • Resim sanatı
  • Özgün baskı sanatı
  • Heykel sanatı
  • Seramik ve cam sanatı
  • Fotoğrafçılık sanatı
  • Grafik sanatı

Not: Amnezi ( hafıza kaybı ) ile merak ettikleriniz

Yorum yapabilirsiniz