Bilimsel

Çift yarık deneyi nedir ?

Çift yarık deneyi nedir ?
Young deneyi nedir
279views

Çift yarık (çift delik) diğer bir adıyla “young deneyi” olarak da bilinmektedir. 1803 yılında Fizikçi Thomas Young tarafından gerçekleştirilen bu deney ışığın dalga özelliği ve parçacık özelliği gösterdiğini ortaya çıkarmak adına yapılan ilk çalışmadır.

Maddenin dalga parçacık ikiliği

Thomas Young yaptığı deneyde, tek ışık kaynağı olarak iğne deliğinden geçen güneş ışığını kullanmıştır. İlk yapılan çift yarık deneyinde daha sonraki deneylerde, belli bir zamana kadar sadece ışık üzerine çalışmalar yapılmıştır. İlk iğne deliğindengeçerek yayılan ışık, yüzeyinde birbirine yakın mesafede iki iğne deliği bulunan ve önceki engele eşit uzaklıkta, saydam olmayan bir engel yüzeyine düşürülmektedir.

Daha sonra ilk engelde bulunan iğne deliğinden herhangi bir anda çıkan ışık, ikinci engeldeki iki iğne deliğinden aynı anda çıkacağı için iki iğne deliğinden çıkan ışık o anda aynı fazda olmaktadır. Yüzeydeki girişim çizgileri değişmez ve girişim desenleri görülmektedir.

Thomas Young’ın çift delik çalışmasında yalnız ışık üzerine denemeler yapılıştır. Daha sonra 1961 yılında Clauss Jönsson bunu o zamana dek parçacık tanımlamasına uyan elekronlar üzerinde deneyene kadar. Günümüze gelene dek bu deneyin birçok versiyonu ve konunun birçok farklı yönü tespit edilmiştir.

Çift yarık deneyinin bilim için önemi

Çift yarık deneyi, ışığın hem parçacık hem dalga olarak davrandığını ortaya çıkarmak için yapılan ilk deneylerden birisidir. Bilim için büyük bir öneme sahip olan bu deney, ışığın dışında elektronların da dalga özelliklerine sahip olduklarını ortaya çıkarmıştır. Yapılan bu deney sonucunda madde nedir sorusuna cevap olarak, maddenin hem dalga hem parçacık olduğunu göstermektedir.

GİZİL ÖĞRENME NEDİR ?

BİBLİYOMANİ NEDİR ?

LALOCHEZİA NEDİR ?

Yorum yapabilirsiniz