Enstrümanlar

Hang nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Hang nedir ?

Hang; vurmalı enstrümanlar arasında yer alan ve üretim zamanı çok yeni olan müzik aletidir. Hang müzik aleti, ilk olarak 2000...
Saz nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Saz nedir ?

Saz ya da bağlama ismi yaygın olarak kullanılan enstrüman, genellikle Türk halk müziğinde kullanılan telli çalgı türüdür. Yörelere göre farklı...
Arp nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Arp nedir ?

Arp; çoğunlukla klasik batı müziğinde tercih edilen, sabit sesli ve telli bir müzik aletidir. Her tel üç ayrı ses çıkarabilmektedir....
Klavsen nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Klavsen nedir ?

Klavsen; telli ve klavyeli müzik enstrümanıdır. Klavsen ismini Fransızlar kullanırken, Almanlar ise Çembalo olarak adlandırmıştır. Klavsen için Bach, Mozart gibi tarihe geçen...
Piyano nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Piyano nedir ?

Piyano; tuşlu enstrümanlar arasında yer alır. Tuşlara bağlı tahta çekiçlerin tellere vurması vasıtasıyla vurmalı müzik aleti olarak bilinir. Piyano klavyeli...
Yan fiüt nedir ?
EnstrümanlarMüzik

Yan flüt nedir ?

Yan flüt; üflemeli çalgılar arasında yer alan, isminde de geçtiği gibi yanlamasına çalınan bir enstrüman türüdür. Yan flüt, metalden ya...
MüzikEnstrümanlar

Viyola nedir ?

Viyola; telli ve yaylı enstrüman grubu olan violin ailesinin kemandan sonra gelen üyesidir. Kemana benzerliği ile sık sık karıştırılan viyola...
MüzikEnstrümanlar

Kontrbas nedir ?

Kontrbas; violin (keman) ailesinin ses olarak en kalın sese sahip, telli ve yaylı enstrüman türüdür. Kontrbas; özel bir çelikten yapılan...
MüzikEnstrümanlar

Çello nedir ?

Violin ailesine ait viyolonsel adıylada geçen çello, telli ve yaylı bir enstrüman türüdür. Çello çalarken oluşan ses tonu tenor (en...
Keman nedir ?
MüzikEnstrümanlar

Keman nedir ?

Yaylı ve telli bir enstrüman olan keman; violin ailesinin en küçük boyutta olan üyesidir. Keman telleri sol-re-la ve mi olarak...