Bilimsel

Bilim dünyasına yön veren bilim insanları

Bilim insanları
Bilime yön veren bilim insanları
255views

Geçmişten bugüne kadar bilim dünyasına yön veren bilim insanları Hıpokrat, Arşımet, Harezmı, Leonardo da vinci, Galıleo galıleı, johannes kepler kimdir ? Fizikten matematiğe, kimyadan biyolojiye, sağlıktan astronomiye kadar bilim dünyasına katkı sağladıkları gelişmeler nelerdir ?

HİPOKRAT KİMDİR ?

HIPOKRAT ( HIPPOCRATES ) İ.Ö 460 – 370

Modern tıbbın kurucusu olarak kabul edilen Hıpokrat, Yunanistan’a bağlı Kos adasında Dünya’ya gelmiştir. Diğer bir deyişle tıbbın babası olarak da bilinir. Kendisi gibi hekim babası tarafından yetiştirilmiştir. Tedavilerde uygulanan batıl inançları yok ederek tedavi süreçlerini sistematize etmiştir. Hekimlerin ve diğer sağlık çalışanlarının meslek hayatları boyunca göreve başlamadan önce ettikleri sembolik yemin ” hıpokrat yemini “ ismini taşımaktadır.

ARŞIMET KİMDİR ?

ARŞIMET ( ARCHIMEDES ) İ.Ö 287 – 212

Bilime sağladığı katkılarda en çok suyun kaldırma kuvvetini bulmasıyla bilinir. Hatta bu bilgiyi hamamda yıkanırken keşfettiği iddia edilmektedir. İtalya’nın Siraküza kentinde doğmuştur. Hidrostatiğin ve mekaniğin temellerini atmıştır. Antik dünyanın en büyük bilim insanı olarak kabul edilmektedir. Arşımet matematikçi, filozof, fizikçi, astronom ve mühendistir.

HAREZMİ KİMDİR ?

HAREZMİ ( Ebû Ca’fer Muhammed bin Mûsâ el-Hârizmî, ) 780 – 850

Tarihsel bir bölge olarak bilinen Harezm bölgesinin Hiva şehrinde 780 yılında dünyaya gelmiştir. 850 yılında Irak’a bağlı Bağdat kentinde vefat etmiştir. Sıfırı denklemlerde kullanan ilk kişi olarak bilinir. Cebirin babası olarak tanınan Harezmi‘nin, matematik alanındaki çalışmaları cebirin temelini oluşturmaktadır. Gökbilim, algoritma ve çoğrafya alanlarında çalışmış Fars bilim insanıdır.

LEONARDO DA VINCI KİMDİR ?

LEONARDO DA VINCI ( LEONARDO Dİ SER PİERO DA VİNCİ ) 1452 – 1519

Leonardo da vinci 15 Nisan 1452 yılında İtalya merkezinde bulunan Anchiano köyünde dünyaya gelmiştir. Rönesans döneminin mucidi, mühendisi, ressamı, astronomu, filozofu, matematikçisi, anotomisti, botanisti, müzisyeni, heykeltraşı, jeoloğu, kartografı ve yazarıdır. Pek çok özelliği ve eseri bulunan Leonardo da vinci çoğunlukla Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği eserleriyle tanınmaktadır. Bilime bakış açımızı değiştirmiş ve bilime önemle bakmamızı sağlamıştır.

GALILEO GALILEI KİMDİR ?

GALILEO GALILEI 1564 – 1642

Galıleo Galıleı İtalya’nın Pisa şehrinde 1564 yılında dünyaya gelmiştir. Astromiye ilgisi olanların yakından tanıdığı Galıleo astronom, fizikçi, mühendis matematikçi ve filozofdur. Daha çok astronomi alanındaki keşifleri ile bilinmektedir. Rönesans döneminde bilime katkıda bulunan önemli bilim insanlarından birisidir. Galıleo’nun teleskop ve mikroskobun gelişmesinde önemli katkıları bulunmaktadır. Bilimin babası astronominin babası ve modern fiziğin babası gibi isimler takılmıştır.

JOHANNES KEPLER KİMDİR ?

JOHANNES KEPLER 1571 – 1630

Johannes Kepler 1571 yılında Almanya’nın Weil der Stadt şehrinde dünyaya gelmiştir. Alman gökbilimci, astrolog, ve matematikçidir. Kepler yasaları ( gezegensel hareket yasaları ) ile bilinmektedir. Gezegenlerin hareketini ilk kez doğruya yakın bir şekilde açıklamayı başarmıştır. Modern optiğin kurucularından birisidir. Yaptığı çalışmalar Isaac Newton’un kütle çekim kanununun temelini oluşturmaktadır.

Yorum yapabilirsiniz