Bilimsel

Bakteri ve virüs nedir ? Arasındaki farklar nelerdir ?

Bakteri ve virüs nedir ? Arasındaki farklar nelerdir ?
Bakteri ve virüs nedir ? Arasındaki farklar nelerdir ?
420views

Canlı yaşamında türüne göre zararı olan ya da faydası bulunan bakteri ve virüs nedir ? Bakteri ve virüs arasındaki farklar nelerdir ?

Bakteriler ve virüsler hakkında bilinmesi gerekenler Her iki patojende hastalığa neden olmaktadır. Yalnız bazı tür bakteriler faydalı görevler yürütmektedir. Virüsler kendi yapısında hücre bulundurmadığı için canlılığı tartışılan bir konudur. Bakterilerse yapısında tek hücre barındırmasından dolayı canlı organizma kabul edilmektedir. Antibiyotikler bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılırken, viral enfeksiyonlarda antiviral ilaçlar kullanılmaktadır.

Virüs nedir

Virüs nedir ? Özellikleri nelerdir ?

Virüsler çok küçük yapıya sahip mikroorganizmalardır. Tek başına çoğalma kabiliyetleri bulunmamaktadır. Yani, enfekte olacağı bir hücre olmadan kendi başlarına üreme yetenekleri yoktur. Enfekte oldukları yani içlerine girdikleri hücreleri zorlayarak, adeta, yeni virüsler üretmek için kullanırlar. Sonrasında konakçı hücreyi yok ederek hastanın vücudunda hızla çoğalmaya devam ederler.

Virüsler tıpkı hücre temelli yaşamda olduğu gibi evrim ve doğal seçilimden geçer ve çoğu hızla evrilir. İki virüs bir hücreyi aynı anda enfekte ettiği zaman, benzersiz özelliklere sahip yeni, “karışık” virüsler meydana getirmek için genetik özelliğini değiştirebilirler. Örneğin, grip aşısının suşları bu şekilde ortaya çıkmaktadır. RNA virüsleri, özellikle hızlı evrime izin veren yüksek mutasyon oranlarına sahiptir. 

Yapısal olarak virüs nedir

Bir örnek verecek olursak eğer, HIV/AIDS hastalığında karşılaştığımız ilaç direncinin evrimi gibi. Virüs nedir sorusunu kısaca özetlemek gerekirse eğer, insanlık tarihi boyunca binlerce ölüme neden olmuş, her türlü canlıyı enfekte edebilme kabiliyetine sahip organizmalarıdır.

Neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Soğuk algınlığı
 • Akut bronşit
 • Grip
 • Larenjit ve otitin pek çok türü
 • Kızamık
 • Kızamıkçık
 • Viral hepatit
 • AIDS
 • COVİD-19
Bakteri nedir

Bakteri nedir ? Özellikleri nelerdir ?

Bakteri, diğer organizmaların içinde ve dışında milyonlarca, her ortamda bulunan mikroskobik, tek hücreli organizmalardır. Bakteri insan vücudu, hava, su, toprak ve bunun gibi herhangi bir ortamda kendi kendine hayatta kalabilir. Ayrıca çok hızlı şekilde çoğalma kabiliyetleri bulunmaktadır. Bazı türleri zararlı etkiye sahipken, çoğu canlı yaşamında yararlı bir amaca hizmet etmektedir. Hem bitki hem de hayvanın birçok yaşamsal fonksiyonlarını desteklerler. Endüstriyel ve tıbbi süreçlerde kullanılmaktadır.

Özellikle bağırsak mikrobiyotasında önemli görevleri bulunmaktadır. Bakterilerin insan sağlığında oynadığı roller çoğu zaman yarar sağlamaktadır. Bazı durumlarda bakteriyel enfeksiyonlara karşı antibiyotikler kullanılmaktadır. Antibiyotikler, bakterilerin çoğalmasını engellemektedir. Genellikle birkaç mikrometre uzunluğundadırlar. Bundan dolayı çıplak gözle görülmezler.

Yapısal olarak bakteri nedir

Bakterilerin yaklaşık 4 milyar yıl önce dünyada ortaya çıkan ilk organizma olduğu düşünülmektedir. Bakterilerin çoğu organik ve bazı inorganik bileşikleri gıda olarak kullanabilmektedir. Bazı türleri zor koşullarda hayatta kalabilmektedir. Buna örnek verecek olursak eğer, siyanobakteri türü gibi.

Milyonlarca sayıda bakteri toplulukta birlikte bulunabilmektedir. Bir gram toprak tipik olarak yaklaşık 40 milyon bakteri hücresi içermektedir. Mililitre tatlı sularda ise genellikle yaklaşık bir milyon bakteri hücresi bulunmaktadır. Dünya üzerinde en az 5 milyon tür bakterilerin olduğu tahmin edilmektedir. Hatta dünyanın biyokütlesinin çoğunun bakterilerden oluştuğu düşünülmektedir. Bakteri nedir sorusunu kısaca özetlemek gerekirse eğer, canlı yaşamında türüne göre hayati önemi bulunan ya da zararı bulunan organizmalardır.

Neden olduğu bazı hastalıklar:

 • Pnömoni
 • Bakteriyal menenjit
 • Yara enfeksiyonları
 • Larenjit ve otitin bazı türleri

Bakteri ve virüs arasındaki farklar nelerdir ?

 • Bakteri ve virüs patojenleri bulaşıcı bir hastalık salgını durumunda kişiden kişiye hızla bulaşabilmektedir.
 • Çıplak gözle görülmeyecek kadar küçük boyuttadır. 
 • Hastalık ajanları olarak kötü bir şöhreti haklı olarak paylaşırken, neden oldukları zararın dışındaki özellikleri oldukça farklıdır.
 • Virüsler sadece çoğalmaları gereken konakçı hücrelerde “aktif” iken, bakteriler kendi enerjilerini üreten ve kendi başlarına çoğalabilen tek hücreli organizmalardır. 
 • Bakteriler doğada bulaşıcı hastalılara sebep olmanın dışında birçok hayati role hizmet ederler.
 • Farklı şekilde hastalandırma yetenekleri olduğundan dolayı neden olduğu hastalıklar da farklılık göstermektedir.
 • Virüslerin neden olduğu hastalıklarda antiviral ilaçlar kullanılırken, bakterilerin neden olduğu hastalıklarda antibiyotikler kullanılır.
 • Enfeksiyon şekilleri farklıdır.
 • Farklı biyokimyaları nedeniyle, bakterilerin ve virüslerin enfeksiyona neden olma şekillerinde farklılık göstermesi şaşırtıcı değildir.
 • Virüsler bir konakçı hücreye bulaşır ve daha sonra binlerce ile çoğalır, konakçı hücreden ayrılır ve vücudun diğer hücrelerine bulaşır. 
 • Viral bir enfeksiyon bu nedenle vücuda yayılarak sistemik olacaktır. 
 • Viral enfeksiyonun neden olduğu sistemik hastalıklar arasında grip, kızamık, çocuk felci gibi hastalıklar bulunmaktadır.
 • Patojenik bakterilerin neden olduğu enfeksiyon genellikle lokal bir enfeksiyon olarak tanımlanan vücudun bir kısmıyla sınırlıdır. 
 • Bu enfeksiyonlara bakteriler veya ürettikleri toksinler (endotoksinler) neden olabilir. 
 • Bakteriyel hastalık örnekleri arasında pnömoni, tüberküloz, tetanoz ve gıda zehirlenmesi bulunur.

Virüslerin Bakterilerle Etkileşimi

Virüsler bazı durumlarda bakterileri enfekte edebilmektedir. Bakteriyofajlar olarak bilinen viral ajanlar, bakterileri enfekte eden bir virüs türüdür. Bakteriyofaj terimin genelde kısaltılmış hali olan “faj” kısmı kullanılmaktadır.

İLGİLİ YAZILARIMIZ

Yorumlar

Yorum yapabilirsiniz